pátek 14. září 2012

Dnešní studenti jsou hloupější ....

Ve starším článku jsme citovali spolu s poněkud ironickým komentářem rozumy děkana jedné z fakult VŠCHT na horšící se kvalitu studia a studentů na VŠCHT a v přírodních vědách obecně. Už prý tím, že dříve jich bylo vybráno méně, byli studenti a studium kvalitnější. Podobné názory měl i jeden citovaný absolvent na stránkách VŠCHT s poznámkou, že studenti před 15 lety byli zvídavější a připraveni diskutovat, zahraniční studenti na jeho ústavu jsou prý adaptabilnější a na UK už raději vůbec nepřednáší, protože tam není zájem o chemii prakticky žádný. Bylo prý nutné snížit rozsah několika základních předmětů, aby to dnešní studenti vůbec zvládli. Celé to martýrium stížností doplním o 2 roky starý komentář postaršího profesora organické chemie, že jeho ústav je jeden z mála na škole, který se snaží zachovat kvalitu, jaká byla na škole před revolucí. Tehdy byly prý i zkoušky a laboratoře těžší. Stát by měl začít množství studentů regulovat a omezovat dotace humanitním směrům. Neexistovalo za jeho mládí, aby studenti při studiu také pracovali, dříve bylo problém vůbec vystudovat. Utrpením je i nakonec samotné zkoušení, protože studenti chodí nepřipraveni. Tak poodobné názory slyším v českém prostředí často. Přejděme raději od dojmů ke skutečnosti a od české univerzity k americké, jakou jsem měl možnost poznat a vystudovat. Vybral jsem si pro začátek jen pár rozdílů k vysvětlení, že ono je to trochu jinak. Pokud někdo zaspí dobu, neměl by aspoň veřejně ventilovat nářky spícího, že už je ráno.

Zkoušení

Na rozdíl od VŠCHT se studenti chemie v US nestresují tím, kdo bude jejich zkoušející, jaký je jeho názor na určitou věc a zda se zrovna v den zkoušky daného studenta dobře či špatně vyspí. Veškeré zkoušky jsou samozřejmě písemné a anonymní, aby byla zajištěna objektivita hodnocení. Každý student proto má pro každou písemku své identifikační číslo, kterým svou zkoušku podepíše a jeho jméno je tak přiřazeno až po přidělení známky, kdy je konečný výsledek ještě možné o level modifikovat na základě práce ve třídě. Jedním z největších průšvihů, kterého se můžete na americké univerzitě dopustit je jakýkoli náznak sebeidentifikace při zkoušce, např. pokud bych, jakož jediný evropan ve třídě uvedl něco moc evropského, dále kontaktování vyučujících během zkouškového období a zejména plagiátorství. To znamená okamžitý konec studia. Po chodnách jsou proto vyvěšeny velké postery upozorňující studenty na závažnost plagiátorství. Zkoušky se píší na počítači ve chráněném softwaru, který umožňuje tři různé režimy: A) open book ve třídě B) open book s přístupem na internet a C) open book - take home, kdy je na zkoušku zpravidla 6 hodin, studenti mohou používat jakékoli externí zdroje a mohou zkoušku vypracovat na jakémkoli místě. Ve všech případech nelze ale kontaktovat třetí osoby. Konečné hodnocení, kdy se známky udělují na základě srovnání všech studentů v kurzu, zaručuje, že si studenti během zkoušek neradí ani jiným způsobem nespolupracují, neboť by se tím sami mohli dostat do kompetenční nevýhody se svými spolužáky. Samozřejmě obsahem testu jsou otázky z každé hodiny, aby byl obraz o znalostech studenta komplexní. Na VŠCHT se dodnes zkouší hlavně ústně, a to bez jakékoli anonymity, z celé probrané látky dostane student 1-3 otázky. Někteří studenti se dokonce na zkoušku oháknou jak na ples, vezmou si kompletní kvádro nabo načinčané šatičky pro pedofily, takže grotesknost "ústní" dosáhne vrcholu. Neexistuje žádná možnost kontroly ústního zkoušení, natož permanentní kontrola, žádné standardy a až na výjimky (fyzikální chemie) nejsou ani relevantní vzorové testy v případě písemných testů. Namyšlení čeští vyučující ještě o sobě naivně tvrdí, jak jsou spravedliví a jak znalosti z ústní zkoušky poznají, kdo umí. Stačí si přečíst pár prací o testování, o prvním dojmu, o sympatiích a znát trochu statistiky, aby si člově ověřil, jak takové zkoušení vypovídá v souhrnu jen o jednom - a to o zkoušejícím. Okruhy ke státní zkouškám pak připomínají názvy kapitol učebnic, takže nikdo přesně neví, kde otázka začíná a kde končí. Určuje to prostě zkoušející. Maximálně směšné jsou v tomto ústní státnicové zkoušky, kdy znervovaný student před komisí, kterou často vidí poprvé i naposledy v životě, musí opakovat naučenou látku, ze které už jednou předtím byl zkoušen, jako odpovědi na jednu dvě náhodně vybrané otázky. Hodnotícím ani není trapné takové opakování požadovat. Kdo dobře opakuje jak opice, bude vpuštěn. Na západě by na to neměl žaludek nikdo. Znudění přísedcí se pak ptají na úplně blbosti v závislosti na tom, zda pochopili, že musí zachraňovat nebo zda si mohou dovolit i nějakou základní otázku z oboru. Bohužel se obávám, že obrovskou propast v úrovni testování některých českých vysokých škol oproti americkým nepřeklene v dohledné době samovolný vývoj, neboť to opravdu souvisí fakticky s vymřením dvou generací učitelů zvyklých na takový amaterismus a svévoli, spíše se dočkáme žalob studentů a vyšších náhrad odškodnění.

Zájem o studium

Všichni výše popsaní stěžovatelé začali svoji chemickou kariéru v 70.letech. V té doby byl mezi středoškoláky velký zájem o technické vědy, přestože čeští vědci prakticky nepublikovali, ale často jen přeložili zahraniční práci a zde ji publikovali v upravené formě. Proč takový zájem o chemii ? Částečně proto, že ještě nedošlo k popisu ekologických škod způsobených chemickým průmyslem, což je mimochodem chyba těch "kvalitně vzdělaných" chemiků té doby, že nebyli schopni včas seznat důsledky své činnosti, a částečně proto, že nabídka humanitních oborů byla vysoce limitovaná českolovenským státem. Jakmile se navíc dostala do popředí ekologie, studenti začali pomalu směrovat kroky k biologickým disciplínám, později následovala móda biochemie. Tedy by bylo dobré srovnávat tehdější chemickou a biologickou masu jako celek se sumou dnešní chemické a biologické studentské masy. Jakmile se v pol. 90 let uvolnila kapacita humanitních oborů, studenti viděli užitek jinde. Jsou proto hloupí ? Ale vůbec ne .... V USA je závislost na modních vlnách studentů elasticky pružná. Pokud jde obor dolů, jdou dolů i granty a vybrané školné, vyhazuje se v rámci zprofanovaného cost cuttingu ze škol a v době boomu se naopak přibírá. Nikdo se nezaříkává záchranou výzkumu a vědy budoucím generacím. Věda je nesmrtelná stejně jako výmluvy zbytečných o své potřebnosti.

Konzerva

Všichni výše uvedení mají ještě jedno společné v CV. Na VŠCHT studovali, doktorovali, postdokovali, asistovali, habilitovali, profesorovali s malou obměnou práce v AV, příp. PřF UK. Tak pětina dělala cca půl roku poskoka v zahraniční laboratoři, pak hned domů (bez komentáře). Všichni z nich si píšou v telefoních seznamech i na webu všechny své tituly. Proč ? Když to přeženu proto, že by je podle jména nikdo nepoznal. Krásnou ukázkou je jeden ředitel ústavu, co je snad v 8 vědeckých radách, ve 3 poradních sborech, v 5ti zájmových sdruženích a ještě dělá s jednou bývalou soudružkou v akreditačce. Co je na těchto lidech inspirativního, aby k nim chodili studenti ? Nic. Ověšené tituly a neprodané patenty dnes nikoho nezajímají, základní obory zahnívají citováním úspěchů před 100 lety a cirkulace laboratoří na straně vedení je nulová. Když se to zasekne, tak se to prostě zasekne na dlouho, dokud dotyčný/á nezemře. V USA se postupně ruší doživotní profesury, protože ve srovnání se světem začala americká chemie v posledních 15.letech ztrácet a jedním z důvodu byla konzervativnost doživotně jmenovaných profesorů. Na americké škole ale i tak prakticky nenajdete jediného učitele, který by nevystudoval jinde anebo nestrávil cca 15 let jinde.

Nulové výsledky

Jedním z dalších důvodů přechodu k biologii, ekologii atp. je také to, že v ČR doba velkých chemických objevů v 70.letech jaksi pominula. Jestli na to měla vliv zastaralost mnoha technologií, odchod špiček AV po sovětské invazi nebo primárně poválečné vyhnání německého obyvatelstva (Ústí, Dečín, Chomutov, Liberec) nechám na jiných. Drtivá většina výzkumu na českých VŠ i v AV byla a je na nic. Lze to sice eufemisticky nazývat základním výzkumem, ale stále to bude na nic, a to i když to opublikují v některém časopise, který vznikl jen proto, aby bylo kde ty nesmysly publikovat. V US máte kromě grantů i často privátní nebo rizikový kapitál a obojí se přidělujeme jen těm, kterým se výzkumy rentují. U nás lze přežívat v grantovém smrádečku na škole nebo akademii věd celá desetiletí a vlastní užitečnost si dokazovat získáváním naprosto zbytečných titulů doktorů věd.

Práce při studiu

Při undergraduate studiu v pracuje v US prakticky každý. Pokud student později pracuje v laborkách na jakémkoliv projektu, pak je normálně (i když ne moc dobře) placen. Představa, že by student dělal zadarmo 3 dny v týdnu v laborce profesora bez odpovdající mzdy, je naprosto mimo mísu. Je celkem normální, že v undergraduate studiu (zpravidla 4 roky) student projde všemi odděleními a vše si vyzkouší, k tomu si vybírá minor (vedlejší specializaci) např. právo nebo ekonomii, aby z něj nebyl jen laboratorní idiot. Oborové spojení na Master (1-6 roky) nebo PhD, ke kterému Master zpravidla nepotřebujete, neexistuje. Každý může přestoupit na jiný obor v Master nebo PhD a je to naprosto normální stejně jako přechod během studia. Teorie se v Master učí jen vyjímečně, hlavní je práce na konkrétním úkolu, na kterém se toerie naučí tak nějak mimochodem.

Studované obory

Kromě nutnosti volby minoru je odlišnost ještě v něčem jiném. Málokterý student studuje něco jako Inorganic n. Organic chemistry. Většina laboratoří se specializuje na spolupráci s firmami a vždy je základní obor modifikovaný, a to skutečně, ne jako na VŠCHT, kde se k organice dá obor syntézy léčiv, ale krom teoretických plkózních farmakologií, farmakochemie atp. se stejně dělá obyčejná organika a nikdo ani není motivován spolupracovat s jinými ústavy školy, natož akademie věd. Naopak je na podobné nabídky na školu neuvěřitelně rychle zasíláno studentům upozornění, že AV nemá k magisterskému studiu akreditaci :D Ten mail podepsaný proděkanem mám schovaný dodnes. Co říká o pisateli a co číká adresátům ? Studenti, zde nejde o obsah vašeho zájmu, zde nejde o to, něco změnit, zde vám pomáhat nebudeme, pokud máte multioborové zájmy nebo vás nezajímá zastaralé organické učiliště ve druhém patře. Jde jen o to, že budete muset dělat u nás, i když byste chtěli dělat u někoho lepšího, který se nepotřebuje ověšovat tituly a zásluhami "za výstavbu".
Narozdíl od některých kolegů považuji nové kombinované obory typu forenzní analýza a biomateriály jako začátek cesty dobrým směrem, i když cesta k pochopení studijních modulů a minorů ze strany VŠCHT a PřF UK je patrně dlouhá, protože vzdát se "uvazků" ve prospěch soft oborů se našim hierarchizovaým seniorům zvyklým "na věčný pořádek" nechce. Hlavní přece je, když se naučíme tlustá skritpa plná dalších a pro dnešní a budoucí praxi naprosto zbytečných rovnic a pak si ještě ověříme ve hmoťáku. Není bez zajímavosti, že se ke změnám dokopali kovy a biochemie, které už nelpí na oceli a pivu, ale pochopili, že se někam vývoj posunul.
Nakonec i když přejdeme k dnes tak populární statistice publikování, zjistíme, že nárůst publikování začal až v druhé polovině 90.let a rozhodně ta předchozí nečinnosti nebyla dána režimem, jak se dnes šéfové ústavu snaží tvrdit. Prostě akademici nebyli zvyklí až na vyjimky podávat slušné výkony. Porovnáním s Maďary nebo Poláky to lze celkem slušně dokázat.

Protože některým komentátorům chybí závěr příspěvku, shrnuji a dodávám toto : není pravda, že jsou dnešní studenti hloupější, méně zaujatí pro školu než dříve, neschopní samostatností v práci a pasivní. Posuzovat něčí hloupost z ústních zkoušení je nesmysl, zvlášť pak těmi, co nikdy v žádné solidní laboratoři nebo ve firmě nepracovali, natož aby tam dosáhli vedoucích postů. Za další chytrost a hloupost jsou zcela subjektivní pojmy, které se některým pletou se schopností zapamatovat si rozsáhlé texty látky, které jsou dosti teoretické a v praxi k ničemu, a ty ve stanoveném čase reprodukovat jao by to byli vlastní myšlenky. Studenti jsou jen více kritičtí a ptají se, zda daný předmět není jen blábolivá teorie, ve které se to hemží bezobsažnými hesly typu samouspořádání, rovnováha, kompartment, systém apod. Těm, co podobná kritika a následně vlažný přístup ze stramy studentů vadí a na přednášky jim přijde cca 5 lidí, nezbývá při ztrátě soudnosti než se uchýlit k stupidním tvrzením. Je zcela logické, že dnešní studenti nepůjdou na obor, které nese sebou uplatnění právě jen v té výuce. Jistě, nějakému procentu jde i o titul, na školu kašlou, ale o titul šlo daleko více před 20 lety, dnes se tituly a formálním vzděláním nikdo nenají. Efektivita práce v průmyslu i vědě se za posledních 15 let prudce zvýšila a je otázkou, zda zastaralým memorickým a pseudoakademickým způobem výuky lze v dnešní chemii obstát. Nakonec řešní nezájmu o přírodní vědy ve formě absence elementárních přijimacích testů a neomezeného počtu přijatých způsobila zase jen ta "chytrá" generace dnešních padesáti- a víceletých, kteří obětovali kvalitu za svou kolektivní důchodovou jistotu, protože nebyli schopni vygenerovat jiné zdroje než peníze za studenta a pak rodiné granty od české vlády. Ti, co studují, za to opravdu nemohou.

22 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Popis zkoušení je naprosto perfektní :DDDD možná svět doháníme počtem publikací, ale otevřeností vědy a spravedlností při hodnocení jsme někde ve středověku.

Romana D.

Anonymní řekl(a)...

Tak zas někdo, kdo chce bejt laboratorníi myš, tomu třeba orgána vyhovuje, minimálně do doby než budou čínané levnější. Nakonec většina studentů realitu pochopí hned po absolutoriu a nějaké medailonky vyjimek je snad nezblbnou. V ČR je setrvačnost ve všem, Wichterle to měl hotový v roce 1959, Holý v 1985 ale dodnes to láká spoustu organiků, kteří pak končí na pokladně kauflanfu

Jan řekl(a)...

Autor by si měl uvědomit, že nejsme USA a že takový styl práce vysoké školy není pro naši oblast možná. Nejsme na to zvyklí z historického hlediska! To, že student přijde a ústě řekne něco o svých znalostech, je přeci lepší, než když anonymně doma přes internet s bandou kamarádů za zády. Taky se mi nelíbí, jak znevažuje důležitost základního výzkumu, jelikož na tom je postavená moderní věda. Pokud chceme pracovat i na věcech, které nikdo jiný nedělá, tak musíme mít základní výzkum! Taky je to o mysli daných jedinců, kteří chtějí dělat vědu, když za vším chtějí jen peníze. V našem prostředí, pokud chcete mít alespoň nějaké jméno, aby alespoň někdo věděl, kdo jste, tak je nutné spolupracovat s laboratořemi vysokých škol a AV i bez nároku na mzdu! Taky v tomto ohledu, když si nenárokujete plat, tak máte více možností ze stran provozovatelů laboratoří a je vám třeba umožněna publikace, která sama o sobě stojí desetitisíce korun. A naše veřejné školy nejsou financované tolik firmami, jako v USA a tak se nemůžeme divit, že laborky nedělají výzkum pro někoho, kdo není!

Nemám moc rád, když někdo srovnává nás a USA, když to není srovnatelné! Je to viditelné počtem studentů, v USA mají ty nejprestižnější univerzity MIT kolem 10 000 studentů a Harvard 20 000. U nás je bezesporu nejlepší Univerzita Karlova a studentů má přes 50 000. Takže svou úroveň dotahuje studenty, kteří pracují v mnoha oblastech, aby se mohli srovnat s univerzitami, které mají minimum fakult a jsou financované firmami a školné je tam 1 třeba i 150 000$/rok za vše, co potřeba student. To je velmi odlišné prostředí a v tomto ohledu i naše vláda se diví, proč nejsme v TOP 100 škol. Taky plánované školné více uškodí, protože pro školy v oblasti výzkumu je to nic a pro studenty je to jen výdaj navíc!

Unknown řekl(a)...

ad Jan : 1/ ano, nejsme USA, ale USA hrajou v chemii prim. Srovnávat se s někým jiným nemá smysl.
2/ Opisuje se v ČR, ne v USA. Proč je podle vás lepší ústní ? Otázka prvního dojmu, komunikačních schopností, sympatie, náhodného výběru 1-2 otázek oproti anonymnímu komplexnímu testování, které je kontrolovatelné. Opravdu je to tak těžké pochopit ? Učení se věcí nazpamět je nesmysl a vede to jen k českému memorování. Smylem hodiny chemie při testování je, že student během stanoveného času najde co možná nejvíce správných odpovědí. Jestli to tahá z knihy, z přípravy, sešitu je jedno, odpověd ale musí být správná.
3. chemie je jen jedna. Pokud nejste o krok před ostatními, nejste nic.
4. Základní výzkum nikdo nikomu nebere, jen je těžko obhajitelný vzhledem k výsledkům, že to platí stát. Smyslem výzkumu chemii je aplikace a zisk. Dělat něco, co nikdo nedělá, není cíl ani smysl vědy. Věda má přinášet pokrok a vysvětlení. Pokrokem ve vědě ale není článek, ten slouží jen k hodnocení a autorství v rámci komunity .
5. 150 000$/rok ?? Co to má jako bejt za školu. Jak souvisí školné s počtem studentů v přírodních vědách ? Výše školného jen ukazuje kvalitu školy, vzhledem k půjčkám to není žádná překážka.
6. Pracovat bez nároků na mzdu je protizákoné a nelidské. Jen se zbytečně ponižujete. To, že číňáné nebo češi dělají v US labech skoro za nic, je jejich blbost (ale to nebylo předmětem článku).
7. Nesrovnávám univerzity ale americký a český přístup. Nakonec podobné jako ve státech je to v UK, AUS nebo v severských státech.
8. že něco nemáte rád je irelevantní.

Anonymní řekl(a)...

Přesně Syntézu mám od 8.00 2x v týdnu plus další předmět v 8.00, pak 1x laby, u toho mého blba od 8.00. Přál bych jim, aby si zkusili také 4x v týdnu vstávat v 5.00.... i když jim by to asi ani nevadilo, chodí spát se slepicema :D Co mi vadí, že nejde přestoupit k jinému do labi, když si se školitelem nesednete, protože všichni drží spolu basu.

Xd

Anonymní řekl(a)...

Nechápu, proč se obyčejná organika nazývá syntéze léčiv, když podle diplomek nikdo žádné léčivo nesyntetizuje a vyučují jsou ten největší odpad z LF UK ... Teda tak trochu to chápu, ale je to pokrytecké.

ad Xd : ber to zas tak, že nezaměstanných organiků jsou v Číně a USA mraky, tak aspoň nadchneš pracovní dobou :-)))

Hanzi

Anonymní řekl(a)...

Řekl bych, že situace oproti stavu před 40 lety je jiná v tom, že věda už není svatá a že i mezi vědci je silný kriticismus starého memorického pojetí výuky chemie, pokud není spojeno s (skutečnou ne deklarovanou) praktickou použitelností.
Některá fakta starších chemiků jsou víc dojmy. Učebnice obecné a anorgány Wichterleho měla 300 stran a Zahradník si v pamětech stěžoval na "složitost" předmětu. Dnes má Housecroft 2000 stran (pro předmět Obecná a anorgána I, II). Například fyzikální chemie je dnes neuvěřitelně rozsáhlá ale při inženýrství, syntézách,biochemii vám skoro vůbec nepomůže, aktivitní koeficient platí jen pro jeden konksrétní příklad, takže si musíte stejně všechno změřit, jen se na tom nahánější publiakce bez širšího užitku. Fyzikálu lze ale užít při jiných činnostech, ale k těm se pro samou teorii a integrály se vyučující nedostanou.

U organických syntéz dnes najdete postup od látky A k látce B během 1 minuty v Reaxysu včetně relevantních odkazů na výrobce reaktantů atp. VŠCHT na vůbec nereaguje, učí po staru memorismy a pak opravdu "je stejně složitá" jako kdysi", jenže přidaná hodnota výuky je na hranici nuly, a proto končí organici za pásem v Bille.

V anglosaském pojetí a jejich inklinaci k sebereflexi a změnám vidím stejně jako autor jedinou možnou cestu, pokud se nemá stát chemie akademickým oborem otitulovaný mudrců, na které průmysl a aplikovaná věda kašle, protože jsou mu k ničemu. Obávám se však, že podobné reflexe nebude VSCHT schopná ještě hodně dlouho. Kolik lidí se dnes hlásí na keramiku, sklo n. polymery, všechno to byly dříve atraktivní obory.. 10 ročně. Nenechte se ale mýlit ,podobná situace je dnes na západě i u organiky ( u nás to drží dojem z Hollého, který ale uspěl před 25 lety a od té doby nic) a atraktivita obecné biochemie začíná také klesat, protože se "genové bomby" z počátku 90.let ukázaly jako naivní. Pokud se česká chemie nezreformuje brzo jako celek, neutřídí v grantech publikační a aplikační plevel od opravdových poznatků, pak se nikam nedohrabeme.

Správný postřeh : funkcionáři v 3-4 vědeckých radách, akreditačnáích komisích atp. jsou ostudou svého oboru a připomínají praxi v humanitnch oborech.

P. Koutný
P.S. :
Nějak mi tam chybí ten závěr. Dopíšete ho někdy?

Anonymní řekl(a)...

Jsem student 3. ročníku. Čtu tento blog a většinou s Vámi souhlasím.
Jen mi zde chybí, jak píše kolega přede mnou, nějaký závěr.
Jaký ponaučení si mám z těchto článků vzít, jak byste tuto nepříznivou situaci vyřešily?
Nepružnost je patrná a všimne si ji snad již student ve druhém ročníku.

Já chci něco dělat, abych v budoucím světě uspěl, protože konkurence bude přibývat s tím, jak se svět bude dále otevírat. Já sám, ale nevím, co mám dělat, jak z této konzervy vypadnout a vidět svět s nadhledem. Jednou bych chtěl zažít, aby někdo řekl:,,Jéééé to je student VŠCHT, to je špičková škola, toho bereme hned!"

Myslím si, že je to úkol naší generace, abychom to změnili, ale spíš to směřuje k tomu, že zaplníme pracáky hned poté, co dostaneme zbytečný cár papíru jménem DIPLOM!

Anonymní řekl(a)...

ad poslední : žádnou školu nikdo z praxe n. oboru obdivovat nebude, v chemii jde o tu praxi. Pokud chceš mít jistotu, můžeš klidně jít na organiku a biorganiku, najít si práci na UOCHB a spolu se stávajícími dalšími 500 organiky tam shnít zaživa až do důchodu s vědomím, že se to někomu v roce 1985 povedlo, příp. jít dělat pracovní sílu do laborky na západ a podle reakcí několika absolventů to považovat za životní úspěch anebo si najít svou neprozkoumanou cestu, a to klidně v dnes neatraktivních oborech anebo naopak v mových oborech (které za čas zestárnou jako vždy). I tak většina organiků končí za pásem v Bille.
Otevřenost světa není pro tebe hrozbou, do Čech zatím chodí jen chudí indové a rusové, kde se kdysi kvalitní chemie rozpadla úplně a to není početně mnoho. Zdejší články - aspoň tak to chápu já a proč sem taky chodím - je právě opozice proti stupidní organice a biochemii, které pod atraktivními názvy lákají stovky uchazečů (VSCHT, PřF UK, Olomouc, Brno atp.) ale uplatnění je minimální (protože sami vyučující nemají s praxí nic společného) a co víc existuje zde morální pokřivění, že školitelé toto vědí a na své studenty pro pár svých zlatzých vlastně připravily past, že budou v laborce pár let zadarmo dělat články školitele ale samostatný výzkum, natož slušnou práci nemají šanci sehnat.

Každému, komu nelze oragniku, organoléčiva n. biotechnologii a bioléčiva, forenzáky apod. paskvily vymlátit z hlavy, mohu doporučit chodit na biologické čtvrtky n. zajít na katedry dějiny vědy na Albertově, kde se snaží zachránit mladé naivní "vědce" od naivní vědecké geno-bio propagandy. Pak se snad možná navrátí k normální chemii.

JanKy

Ten samý anonym z přísvěku 19. ZÁŘÍ 2012 15:44 řekl(a)...

Já mám rád organiku, ale už jsme vystřízlivěl z toho hrát si na "vědce" a určitě mi nebude dělat problém opustit akademický svět či chemii.

Na druhou stranu chemii mám rád a chtěl bych najít uplatnění, které aspoň trochu souvisí s chemii. Moje životní motivace je mít smysluplnou práci (nejlépe v chemii), moc (nebýt buzerován shora a mít nějaký tým) a dostatek peněz.

Snažím se tedy zjistit, který obor na VŠCHT mi dá největší předpoklady ke splnění mého životního cíle. Vím, že studium na Ústavu organické chemie to nebude!

Anonymní řekl(a)...

porad se tu ohanite organiky, kteri konci za pasem v Bille..mohl by nekdo jmenovat alespon jednoho organika z VSCHT, ktery za pasem skutecne skoncil??? ja zadneho neznam..:-D
ad Xd: pri zmene skolitele je spis hacek v tom, ze se na katedre zatracene rychle siri informace a kdyz je student levy jak savle, tak ho zadny jiny skolitel nevezme :-) (porad marne premyslim, kdoze te nuti chodit na osmou do laborky, ale nejak me nikdo nenapada)

ad clanek: student, ktery ma nadprumernou pamet, nebo pozadi z olova se dokaze naucit McMurryho nazpamet, aniz by pochopil, ktera bije a napsat pisemku (i novou verzi, i kdyz takovych uz je o neco mene) treba i na 80% a pouze ustnim zkousenim lze odhalit, zda za si za temi rovnicemi taky umi neco predstavit..takze varianta pisemka+ustni zkouseni mi prijde idealni, byt casove narocna..

v prvni rade clovek musi sam chtit se neco naucit, vzdelavat se a pak uz si cestu najde, kdo je liny a zas tak moc se mu nechce, tomu nepomohou ani nazorne vyukove pomucky prinesene na stribrnem podnose :-) kdo chce, hleda zpusoby, kdo nechce, hleda duvody
kf

Anonymní řekl(a)...

ad organici : Já znám 2 absolventy orgány z 2010, kteří opravdu po škole skončili za pokladnou. Nyní jsou už mimo superkmarket ale také mimo chemii. Z absolventů orgány 2011 znám jednoho, co je nezaměstnaný. Mně to teda přijde jako celkem vysoké číslo, když znám tak 2-3 organiky ročně (neznám samozřejmě rozhodně všechny). Nejlepší absolventka PřF UK v orgáně, vyznamenaná cenou ministra školství, šla loni po doktorském na práva a aby přežilo samo doktorské studium překecali lidí z OUCHB a ti si to zapsali jako kombinované studium a na škole je vymalováno.
Samozřejmě znám i úspěšné absolventy orgány, kteří mají práci, ale obecně biochemie a orgány jsou natolik přeexponované obory, že je zcela normální vysoká nezaměstnanost i v západní evropě, neřku-li v USA.

Za poslední 3 roky dva šéfové orgány v OUCHB spáchali sebevraždu a jeden bio náhodně "umřel" v 50ti, ale uznávám, že důvody jsou trochu někde jinde. Já jsem názor pochopil víc jak kritiku chování školitelů než samotných oborů.


JanD

Anonymní řekl(a)...

ad JanD: predpokladam, ze uvedena cisla jsou z PřFUK, z VSCHT za rok ukonceni 2010 neskoncil za pasem nikdo (vetsina pokracuje na doktorate, zbytek pracuje v oboru, ne ale nutne v laboratori), za rok 2011 taktez, je samozrejme otazkou, jak snadno se bude hledat prace s dokoncenym doktoratem, ale mnohe firmy chteji z pochopitelnych duvodu do laborek radeji doktory..
kf

Anonymní řekl(a)...

Nechci se vám do diskuse plést, ale organika je dnes poměrně marginální obor (cca 12 lidí/rok). Ono se pracáí na pokladně asi nikdo moc chlubit nebude. Také je otázkou, zda se do toho počítají lidi z organické technologie, kterých je o trošku víc. Slušným kritériem je počet doktorandů, protože na oboru, kde co absolvent to doktorand, si buďte jisti, že ti lidé práci nenašli.

AnnaM

Anonymní řekl(a)...

"Za poslední 3 roky dva šéfové orgány v OUCHB spáchali sebevraždu a jeden bio náhodně "umřel" v 50ti, ale uznávám, že důvody jsou trochu někde jinde. Já jsem názor pochopil víc jak kritiku chování školitelů než samotných oborů."

Dvě sebevraždy na UOCHB opravdu nebyly. A jestli tím "bio v 50" myslíš to poslední úmrtí, tak se jednalo o plicní embolii a fyzikální organickou chemii.

Anonymní řekl(a)...

Trochu mlžíš. Před 3 lety se zabil šéf teamu organiky, před dvěma někdo podobnej, oficiálně se ale jen "otrávil" neštastnou náhodou. V 50ti na embolii ... to nemá cenu komentovat, za to by tě vyhodili z interny:D

Alis

Anonymní řekl(a)...

Mám opačný názor. Pokud bylo studentů méně, tak musela být kvalita lepší. To, že se vybrali spíše šprti nebo převážně lidí z křemencárny, je věc druhá, ale stále by měl ten průměr být lepší.

Anonymní řekl(a)...

Studneti jsou asi stále stejní ale školy jeou v mezinárodním srování čím dál méně atraktivní. (nepíšu, že horší nebo lepší)

Anonymní řekl(a)...

VSCHT je škola, který kryje podvody Zbořila , takže bych je mezi ty kvalitnější fakt nepočítal. Je mi líto, ale mohla se z PřF UK a kauzy prof. B. poučit. Nestalo se tak.

Unknown řekl(a)...

Dobrý den, jako studentce VŠChT jste po přečtení několika nejaktuálnějších článků docela velkou ránu, za kterou jsem celkem vděčná. Kácejíce se k zemi uvažuji, jestli mám sbalit svých pět švestek a jít na magistra či doktorát do Ameriky, když tam nechci žít, nebo se pokusit najít něco v Evropě, i když chci zůstat v Praze.

Navíc vůbec netuším, co mám dělat pro to, aby se na české chemiky někdo díval méně skrz prsty a měly jsme kvalitní základ ze škol. Nicméně děkuji za váš pohled na věc, který mě donutil se zamyslet.

No nic, asi se budu modlit, abych jednoho krásného dne měla dost odvahy na to opustit všechny své přátele a rodinu a jít za lepším tam, kde moje dosavadní úspěchy nebude nikdo znát.

Navíc zvažuji přestup na PřF UK na Biofyzikální chemii, protože to zní podle sylabu jako docela "multiobor", protože nechci skončit tak, že budu vědět naprosto všechno o jedné věci a o ostatních nic. Mám pocit, že tohle ale nebude dobré řešení...

Zároveň mi přijde hloupé studovat víc oborů najednou, abych byla drsná a hustá a úspěšná, a připravit se tím o všechen volný čas, který mi také dává spoustu možností se rozvíjet. Nechci, abych musela pro dobré pracovní místo musela vyměnit všechno kromě chemie.

Navíc bych ráda znala i váš aktuálnější pohled v duchu téma tohoto článku.

PT

Anonymní řekl(a)...

Jsem absolventem VŠCHT z předrevolučních let. Tehdy hledání místa bylo celkem na hraně a za bídné peníze. Po revoluci se příležitosti ještě ztenčily. Škola byla tehdy příliš jednostranná s důrazem na detaily a bez předmětů širšího společenského povědomí a bez jakékoliv jazykové průpravy. Do dnešního dne se možná změnily obsahy studijních programů, jazyková průprava je patrně stejně bídná a nástupní platy taktéž. A také stejně není příliš kam nastupovat To se týká i studentů přírodovědných oborů UK. Takže 5 let těžkého studia je oceněno nástupním platem cca 20 - 25 tisíc. Možná někoho chemie baví natolik, že hodlá svůj život strávit bádáním, bydlením na ubytovně a závěrem pár publikacemi. Ale většina lidí si svůj život takto nepředstavuje. Ohlédnu-li se tedy zpět, na své spolužáky základkou počínaje, tak jako vítězové jsou dnes právníci, lékaři, ekonomové a stavaři a potom i andragogové, poradci, politologové a podobní a se znalostí perfektní angličtiny. A z generace našich dětí jsou jednoznační vítězové ajťáci. Mrzí mě, že jsem svůj život promarnil tehdy studiem chemie, která mi profesně nic nepřinesla. Uplatnil jsem se v jiném oboru, kde jsem musel dohánět základy ekonomie, práva, stavařiny, naučit se jednat s lidmi a ne se zkumavkami a nabubřelými profesory chemie. Za mě je studium chemie škoda 5 let života.

Anonymní řekl(a)...

úvěrová společnost, která mi poskytuje půjčku ve výši 5 000 000,00 USD, když ostatní investoři půjčky zanedbali moji nabídku, ale pan benjamin lee mi poskytl úspěšnou půjčku. Jsou přímo zapojeni do financování půjček a projektů z hlediska investic. poskytují finanční řešení společnostem a jednotlivcům, kteří hledají přístup k fondům kapitálových trhů, mohou vám pomoci financovat váš projekt nebo rozšířit vaše podnikání .. e-mailový kontakt :::: také 247officedept@gmail.com nebo napište na číslo whatsapp na + 1- ( 989-394-3740)