čtvrtek 24. srpna 2023

Závěrečné shrnutí

V životě (nejen) starého chemika nebývá moc příležitostí uzavřít nějakou životní etapu s výjimkou té poslední. Vlastní změny si člověk všimne většinou tak nějak mimochodem a náhodou. Člověk se zpravidla nemění v reakci na nějakou konkrétní (byť i hodně tragickou nebo hodně emočně vypjatou) událost ale spíš nějak během času , prostě stárnutím, tj.  tím, že většinu věcí už člověk zažil a nějak sežvejkal a najednou po letech zjistil, že má na věc jiný názor než měl nebo v lepším případě si na původní názor už ani (bez ironie) nepamatuje. Tedy vlastně žádný velký zlom ale plynulá cesta, při které se ztratí většina původně pevných názorů. Proto člověka vlastně potěší, když zjistí, že některé jevy a procesy nejen plynou ale k něčemu dospěly, i když ten výsledek nestojí za nic. V případě podvodníků z UEM AV to došlo tam, že podvody krycí ředitelku si ústav za ředitelku zvolil opětovně, stále je v dozorčí radě ústavu člověk, jehož dcera získala vedoucí místo v ústavě.